سیگار می کشه پس معتاده!

77,524

آیا کسی که سیگار می کشد حتما به مواد مخدر کشیده می شود! خانواده و والدین پس از فهمیدن سیگار کشیدن فرزندشان چه باید بکنند؟ دکتر مهدی دوایی پاسخ می دهد

b_titr
b_titr 1.1 هزار دنبال کننده