تکذیب ادعای پذیرش مسئولیت فاجعه منا از سوی ایران از طرف رئیس سازمان حج و زیارت

29
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 51.1 هزار دنبال‌ کننده
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 51.1 هزار دنبال کننده
pixel