آموزش شبیه سازی شبکه های سیسکو با Packet Tracer - درس پنجم

199
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 37.8 هزار دنبال‌ کننده

سیسکو برای استفاده بهتر و حرفه‌ای‌تر از محصولات خود پیشنهاد می‌کند در سطوح مقدماتی و ابتدایی از شبیه‌ساز پکت تریسر (Packet Tracer) استفاده نمایید. این شبیه‌ساز دوره ابتدایی سیسکو یعنی CCN

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 37.8 هزار دنبال کننده