گزارش تصویری خبرگزاری بسیج با محسن توسلی خواننده جوان و انقلابی کشور

9,650

محسن توسلی: در این شرایط اقتصادی دشوار برخی از جوانان با هزینه شخصی اقدام به تولید آثار انقلابی می کنند. از مسئولین انتظار حمایت داریم. www.basijnews.ir