ماه بندگی : خسارت دیدگان

17
در محضر آیت الله فیاضی عضو محترم مجلس خبرگان رهبری به بهانه یکی دیگر از برنامه های ماه بندگی به بیان خسارت بزرگ در این ماه برای چه کسانی است
موعود 504 دنبال کننده
pixel