جلسه دوم تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده

3,639

جلسه دوم دوره "تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده" در تاریخ 7دی 1395 توسط مهندس محمد خالوئی در کارگروه داده های عظیم دانشگاه صنعتی شریف ارائه گردید. اسلاید های ارائه در آدرس ذیل قرار گرفته شده است: www.slideshare.net/khalooei/ss-70486910 جزئیات بیشتر در سایت bigdataworkgroup.ir مشاهده نمایید.