داغترین‌ها: #آپارات کودک

نمونه ای از پروژه های پارسین (سالیذ مرغ)

66
22000 مترمربع ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 5 سانتیمتر،ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 10 سانتیمتر،ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 15 سانتیمتر، ساندویچ پانل سقفی به ضخامت 5 سانتیمتر
pixel