فیلم هنری اسب های مرکر پرورش و باشگاه اسب سواری پارت تهران

290
290 بازدید
اشتراک گذاری
نمایش فیلم هنری باشگاه اسب سواری پارت تهران. باشگاه سوارکاری پارت تهران، بزرگترین باشگاه های پرورش اسب با سابقه صدساله در امر پرورش و نگهداری اسب ها در انواع نژادهای ورزشی، ترکمن، فریزین و کاسپین دارد.
pixel