آشپزی افغان: حلیم افغانی

1,280
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 11.5 هزار دنبال‌ کننده
۱ سال پیش
# afghan
# food
# kebab
# dari
# kabul
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 11.5 هزار دنبال کننده
pixel