فروش دستگاه یك كله كامپیوتری اورگان

176

اورگــان پــیــشـــگــام در صــنــعـــت گــلــدوزی دستگاه یك كله كامپیوتری ١٢ سوزنه فابریك اورگان مخصوص شلوار بندری و ... به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 09153140037 - 05137266376 با مدیریت: مجیدذوالفقاری