حضور گزارشگران برنامه نود در باهمستان

368

دو تن ا زگزارشگران خوب برنامه نود در برنامه با همستان حضور یافتند واز تجربه های فوتبالی خود گفتند

شبکه جهانی جام جم
شبکه جهانی جام جم 2.1 هزار دنبال کننده