چگونه خشم خود را کنترل کنیم ؟

209

شهوت آرزو، میل، رغبت، اشتیاق، خواهش و شوق نفس در حصول لذت و سود است.----------------- www.kargo.biz ----------- #خریدازخارج #خریداز_سایتهای_خارجی #خریدازآمازون #خریدازترکیه #خریدازسایتهای_خارجی ----------- http://www.kargo.biz

بیز - BizSuccess
بیز - BizSuccess 281 دنبال کننده