خلاصه بازی میامی هیت120-دترویت پیستونز115(97/8/15)

94
خلاصه بازی بسکتبال نزدیک و دیدنی میامی هیت با دترویت پیستونز.
pixel