آیات ۲۱ تا ۳۰ سور فجر

58
بهزاد
بهزاد 16 دنبال‌ کننده

آیات ۲۱ تا ۳۰ سوره فجر با ترجمه منظوم

بهزاد
بهزاد 16 دنبال کننده
دل - فصل 1 قسمت 1
%92
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 50 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 1