ظهور امام زمان نزدیک است!

639
برای فهمیدن اینکه ظهور امام زمان خیلی نزدیک است ، کافی است به تحول ناگهانی جهان و پوست انداختن کامل جامعه بشری توجه کنیم که در اثر گسترش وسایل ارتباط جمعی رخ داده ... و اینکه شرایط برای یک قطبی شدن جهان فراهم شده است ! انشالله با آمادگی کامل به قرنِ ظهور ِامام زمان وارد شویم و به استقبال ِتولد دوباره بشریت برویم
جام جمکران 2.7 هزار دنبال کننده
pixel