موقعشه که تغییر کنی

47

شاید کارهای زیادی رو می خواستی شروع کنی و مدام امروز و فردا کردی، شاید کارهای نیمه تمام زیادی داری که دوست داری تمومشون کنی، شاید تصمیم داری در کار و حرفه ت خبره بشی، شاید هم موفق هستی، اما از زندگیت لذت نمی بری. دوره ی جامع "کمال گرایی" برای "رهایی از بزرگترین مانع پیشرفت در زندگی" طراحی شده. برای توضیحات بیشتر، لطفاً به آدرس: faenho.ir/kamal3 وارد شوید.