امریه شرکتهای دانش بنیان

531

در این ویدئو مهندس اعیانی به معرفی شرایط استفاده از امریه شرکتهای دانش بنیان می پردازند

الوبیز
الوبیز 88 دنبال کننده