00:01:47 آموزش شماره یک ترسیمات برای کودکان توسط جانان علمی

30

(جانان تی ویز) JANANTVS آموزش های کودکانه با زبان قند. روش ترسیم مثلث، مربع، مستطیل و دایره توسط جانان علمی. INSTAGRAM: @JANANTVS

جانان علمی
جانان علمی 3 دنبال کننده