برنامه دوربین؛ قسمت 16 ؛ باغ میوه در حیاط منزل؛ شبکه جهانی جام جم

162

قسمت شانزدهم؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: آقای حیدری در حیاط خانه خود تعداد زیادی ازدرختان میوه و باغچه ای برای سبزیجات تابستانی داردکه دیدنی است. ارسالی از: علی حیدری از هیستون شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45