آشنایی با سیستم آموزشی کشور فنلاند

297

کشور فنلاند به داشتن بهترین مدل های آموزش و پرورش شهرت دارد. در این بخش، می خواهیم با ویژگی هایی که منجر به شهرت سیستم آموزش و پرورش مدارس این کشور شده است، آشنا شویم. فنلاند، کوتاهترین ساعت آموزش در مدرسه و بهترین نتیجه آموزش در بین کشورهای اروپایی را دارد. کاری از مجتمع آموزشی شکوه شفق http://shokouheshafagh.ir