اکران و دوبله همزمان انیمیشن زندگی مخفی حیوانات ۲ در سینما

139

همین هفته : برنامه اکران انیمیشن زندگی مخفی حیوانات ۲ با دوبله و اجرای تهران دابشو در سینماقلهک . پنجشنبه ۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ساعت ۱۹:۰۰ ______ جمعه ۱۰ آبان ساعت ۱۴:۳۰ و ۱۷:۰۰ ____________ تهیه بلیت www.TehranDubshow.com

pixel