کنایه مجری شبکه ورزش به قطع بودجه فدراسیون ها

133

کنایه مجری شبکه ورزش به قطع بودجه فدراسیون هایی که رؤسای بازنشسته آنها استعفا نمی‌دهند!

پلاس فارس 548 دنبال کننده
هم گناه - فصل 1 قسمت 3
%95
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 48 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 3
pixel