زمان مناسب دوره حجم و دوره کات در بدنسازی

954

متاسفانه بسیاری از ورزشکاران و بدنسازان به یکباره تصمیم به خشک کردن بدن یا افزایش حجم می گیرند.همه ما به دنبال بهترین ظاهر عضلانی و کم ترین میزان چربی هستیم ولی مهم ترین اصل در رسیدن به این خواسته، توجه به درصد چربی بدن و پیشروی تدریجی تا حصول کات یا حجم مناسب می باشد ،در غیر اینصورت فشار مضاعف بر بدن و استفاده از مکمل ها و دارو های غیر ضروری و مضر پیشنهاد می شوند که صد البته پرهزینه ترین و نادرست ترین گزینه های ممکن خواهند بود .