حاج سليم موذن زاده

4,657

اين يكي از شاهكارهاي حاج #سليم _موذن_زاده سال 1345 مسجد دروازه (عالي قاپو) شهادت موسي ابن جعفر (ع) #هيئتي_ها_بيان_تو

شهر ثمرین
شهر ثمرین 158 دنبال کننده