104 | سورۀ همزه | صابر عبد الحكم | سورة الهمزه

490

تلاوت قرآن کریم به صدای قاری صابر عبد الحكم سورۀ همزه به ترجمه زبان فارسی. ما را دنبال کنید در: http://quran-hidayah.com/ https://www.facebook.com/Quran-Hidayah-Persian-1615407432111287/ برای بارگیری برنامه از : ios :- https://goo.gl/o75tEW android :-https://goo.gl/EZtpA0