معرفی شرکت خضراسازان در شبکه خبر

35
35 بازدید
اشتراک گذاری
معرفی شرکت دانش بنیان خضراسازان در شبکه بین المللی خبر و مصاحبه با مدیر عامل جناب مهندس جوکار و مدیر تحقیق و توسعه مهندس عظیمی و ریاست محترم پارک علم و فناری جناب آقای دکتر فرید مر
pixel