تابستان از گروه موسیقی حال

963
چاووش 39 دنبال‌ کننده
963 بازدید
اشتراک گذاری
حال: ما میان گندم­زار می دویدیم. موهایت زیر آفتاب داغ تابستانی هزار رنگ می شد و من مثل خیال­های کودکی ام رنگین کمان را می دیدم که می دوید و می دوید. آه تابستانکم! تو را به گلهای پیراهنت، تو را به رنگین کمان موهایت، بمان! بمان تا از این تابستانِ داغ برایت بخوانم: تابستان را دوست دارم به خاطر لباسهایت... با ما باشید instagram.com/chawosh_mag - instagram.me/chawosh - www.chawosh.com
چاووش 39 دنبال کننده
pixel