خاطره جالب رضا سلمانی جانباز مدافع حرم و از قهرمانان مستند عابدان کهنز

6,464
مستند «عابدان کهنز» روایت شکوفایی و بالندگی شهیدان مدافع حرم مصطفی صدرزاده، سجاد عفتی و محمد آژند و جانبازان مدافع حرم امیرحسین حاجی نصیری و رضا سلمانی در مسجد امیرالمومنین (ع) کهنز شهریار است. برای تهیه این مستند به عماریار ammaryar.ir مراجعه کنید
pixel