تیزر جدید و کامل معرفی بخش شبکه و زیرساخت

612
612 بازدید
اشتراک گذاری
- طراحی،تامین تجهیزات،نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری و ارتباطات راه دور و سرویس های نرم افزاری - ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های شبکه و زیر ساخت - ارائه خدمات تخصصی در زمینه های نظارت،راهکارهای مدیریت،بهبود،ارتقاء و مستند سازی شبکه و مراکز کامپیوتر - مشاوره،طراحی و پیاده سازی مراکز داده (Data Center) و سیستم های کنترل دسترسی - تهیه،تدوین و پیاده سازی طرح امنیت شبکه
pixel