بستنی ساز شمس

672
بستنی ساز شمس مدل مینی سناتور بستنی ساز شمس مدل مینی سناتور با برق تک فاز کار می کند بازدهی بستنی ساز شمس ۸۰ الی ۱۰۰ عدد بستنی در ساعت می باشد قدرت کمپرسور بستنی ساز شمس ۳/۴ اسب بخار است کمپرسور نگهداری بستنی ساز شمس ۱/۸ اسب بخار می باشد
pixel