نابغه

34
Ingenious یک بازی انتزاعی کاشی است که در آن بازیکنان نوبت قرار دادن کاشی ها به شکل دو شش ضلعی متصل بر روی یک شبکه شش ضلعی روی صفحه را می گیرند. این بازی شامل 120 کاشی به سبک دومینو است که هر یک از دو شش ضلعی متصل به یک طرف تشکیل شده است. برای خرید این بازی میتوانید به سایت GameStore.Site مراجعه کنید.
pixel