تی آر ایکس چیست ؟

3,798
طناب هایی که در برخی باشگاه های ورزشی زیبایی اندام میبینیم چیست و چه کاربرد و مزایایی برای افرادی که از اونه استفاده میکنند داره؟
pixel