مصاحبه مردمی ساعاتی قبل از سال تحویل سال 1398 در شلمچه

770

کاری از مرکز چند رسانه ای راهیان نور؛ قطعه تصویری| گزارش سال تحویل گزارشی از حال و هوای نوروزی مصاحبه مردمی ساعاتی قبل از سال تحویل در شلمچه

pixel