استاد شهرام ناظری - شیدا شدم | با کیفیت HD

8,534
کنسرت استاد شهرام ناظری با ارکستر بزرگ کومیتاس ارمنستان به رهبری ماستریو لوریس چکناوریان زین دو هزار راه منو ما / برگرفته از مولویه تنظیم حافظ ناظری آواز: استاد شهرام ناظری زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم چونک من از دست شدم در ره من شیشه منه ور بنهی پا بنهم هر چه بیابم شکنم شعر مولانا شیدا شدم شعر آواز: شهرام ناظری پیدا شدم پیدا شدم پیدای ناپیدا شدم شیدا شیدا شیدا شدم شیدا شدم شیدا شدم من او بدم من او شدم با او بدم بی او شدم در عشق او چو
بچه های قلم 2.2 هزار دنبال کننده
pixel