صابر خراسانی مدح حضرت رسول

723

شعرخوانی صابر خراسانی در مدح حضرت رسول صلی الله علیه و آله، قاصدک چرخ زنان از تو خبر آورده/با خودش شیشه ی عطری ز سفر آورده/ آمده تا دلمان را پر امید کند/همه را با خبر از آمدن عید کند/فقط از معجزه ی عشق تـو بر می آید/شب به پایان نرسیده است سحر می آید/مکه با آمدنت حرمت بسیار گرفت/ماه از محضرتان رخصت دیدار گرفت ...