زنده باد مخالف من در چهار پرده

309
۶ سال پیش
# باد
#
کیارش
کیارش 631 دنبال کننده
مصطفی(بحث سیاسی پایه ایم زنده باد بهار)

مصطفی(بحث سیاسی پایه ایم زنده باد بهار)

5 سال پیش
یکی تو رو باید از دنیا بیرون کنه خاتمی فقط بلد حرف بزنه
اصلاحات

اصلاحات

6 سال پیش
زنده باد خاتمی