روز جهانی محیط زیست

52
اکنون بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر شده‌ایم و در حال مقابله با مخاطرات گوناگون هستیم بیش از هر زمان دیگری ارتباط ما با طبیعت و سیاره‌ی ما کم شده است. طبیعت به ما نشان می‌دهد که بشر در آستانه یک شکست بزرگ و تاریخی است. .......
pixel