ایران مجری: مبینایگانه نفرسوم بخش پایتخت فرهنگی جهان اسلام هشتمین جشنواره مجریان

952
ایران مجری: مبینا یگانه نفر سوم بخش پایتخت فرهنگی جهان اسلام در هشتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - مشهد مقدس - تالار آستان قدس رضوی / ارتباط با باشگاه مجریان 09203201327
pixel