کارتون سینمایی کورا ارتش ربات ها

1,162
خلاصه داستان: کورا و همراهانش با نقشه جدید ماگماها روبرو شده اند، ولی این بار ربات ها چالش بزرگ کنترل کننده ها شده اند و… | دسته بندی ویژه فیلم ها و کارتون ها در aparat-youtube-1404.tebyan.net
pixel