فرار مغز ها یا هویت اجتماعی؟

189
‌‌‌این ویدیو توسط جشنواره ملی #بُشری ساخته شده است. ‌‌ اما علاوه بر اینکه چقدر مضمون این ویدیو به فرار مغزها مرتبط است -که به یقین هست- از نظر #کلینیک_روانشناختی_امروز موضوع مهم تری که می توان به آن اشاره کرد #هویت_اجتماعی کودکان است. ‌‌ منظور از هویت اجتماعی، همان تصویری است که کودک از بدو تولد نسبت به جامعه ای که در آن بزرگ می شود دارد و اینکه چقدر این جامعه را دوست دارد و از همه مهمتر چقدر در آن احساس امنیت می کنند.
pixel