فاجعه در آموزش و پرورش ایران

2,873

مصاحبه ای جذاب با دکتر علی عبدلعالی در خصوص سیستم آموزش و پرورش در برنامه ی خط قرمز به شبکه هواداران یادگیری با طعم لذت بپیوندید instagram.com/aliabdolali.ir