مرگ آثار تاریخی 8000 ساله شهرری نزدیک است

177

شهرستان ری با قدمتی 8 هزار ساله دارای آثار برجسته تاریخی است که بعضاً برخی از آن ها ثبت جهانی و ملی شده است، اما این روزها با بی توجهی به این آثار کهن هستیم به همین دلیل گزارشی از وضعیت برخی از این آثار تهیه شده است که با هم می بینیم و امید است دل مسئولان ذی ربط نیز با مشاهده آن به درد بیاید و کاری کنند.

تهران نیوز
تهران نیوز 74 دنبال کننده