جشنواره اقوام در بندرگز

167

برگزاری بخشی از جشنواره موسیقی فرهنگ اقوام ایران زمین در شهرستان بندرگز برگزار شد