کشتی نجات

455
این کشتی ۵۲ میلیون دلاری روزانه ۵ تن پلاستیک اقیانوس را بازیافت خواهد کرد . اخیرا کشتی منجی اقیانوس پیما طوری طراحی شده که میتواند روزانه ۵ تن زباله از سطح اقیانوس جمع آوری کند. . نکته بسیار جالب درباره این کشتی اینه که از پسماندهای جمع آوری شده به عنوان سوخت استفاده می کند. . فوق العاده ست! این طور نیست؟؟
pixel