فیلم مستند تاریخچه آتش نشانی در ایران

457
مهندس ایران 100 دنبال‌ کننده
در این فیلم آموزشی مشاهده خواهید نمود که تاریخچه آتش نشانی در ایران چه زمان و چگونه بوده است.
مهندس ایران 100 دنبال کننده
pixel