خلاصه ای از مسابقه نسکار تالادگا 2019

666

موتوراسپورت ایران - خلاصه ای از مسابقه نسکار تالادگا 2019 که با پیروز چِیس الیوت همراه بود را برایتان قرار دادیم، امیدواریم که لذت ببرید. F1iran.com