توهین عربستان به ملت ایران و امام خمینی(ره)

3,781

توهین بیشرمانه پادشاه عربستان به امام خمینی و ملت ایران در نشست سران اسلامی-آمریکایی با حضور ترامپ - نتیجه توافق سازنده با جهان

کورش خراسانی

کورش خراسانی

2 سال پیش
حرف راستو گفته
نور گستر گلها
نور گستر گلها اللهم اشغل الظالمین بالظالمین