خلاصه بازی پاری سن ژرمن - تولوز؛ لیگ 1 فرانسه (خلاصه کوتاه)

83
یگ 1 فرانسه - خلاصه بازی پاریس سن ژرمن - تولوز؛ لیگ 1 فرانسه - هفته 3/38 - 25 اگوست 2019 - شبکه: 7#
pixel