علی مشایخی

1 سال پیش
میشه دلیل رو ببینی، دهن مارو سرویس کردین
گروه شاهد و کرار دلیل: مردم به دلیل گرانی بنزین اعتراض کردند(بحق) و عده ای اغتشاش گر با فرمانده میدانی (گروهک منافقین و سلطنت طلب ها) به همراهی آمریکا و اسرائیل(دستگاه های جاسوسی) و دلار های سعودی، اموال، اماکن ، اعتبار و آبروی و در نهایت امنیت ایران اسلامی را لگد کردند.
pixel