استاد مصطفی اسماعیل / سوره نحل 14-10

819

تلاوت تصویری استودیویی جدید از استاد مصطفی اسماعیل، که اخیرا و برای اولین بار از شبکه تلویزیونی مصری «ماسبیرو زمان» پخش شد. کانال تلگرامی اکبرالقراء: https://t.me/akbarolqurra

اکبر القراء
اکبر القراء 385 دنبال کننده